Email kepada MyNiaga2U dot com Dapatkan Laman Web anda sekarang! PERCUMA...
  Bagaimana dan Syarat-syarat :-
  • Dalam Bahasa Malaysia.
  • Tidak menyalahi syariat Islam dan undang-undang Malaysia.
  • Satu (1) mukasurat sahaja ( < 30 kb ).
  • Format HTML.
  • Dibenarkan tiga (3) keping gambar dimasukkan. (tidak melebihi 50kb setiap keping)
  • Dibuat dalam MS FrontPage atau MS Word dan di email ke myniaga2u@gmail.com
  • Kami cuma akan cut & paste ke dalam beberapa template yang telah disediakan.
  • Beri cadangan URL anda seperti http://www.myniaga2u.com/ams/ untuk folder AMS.
  • Tidak dibenarkan sebarang script.

Jika anda memerlukan laman web yang lebih baik, kami menyediakan perkhidmatan tersebut. Klik sini.

<< Kembali ke http://www.MyNiaga2U.com

Email : myniaga2u@gmail.com  | URL :  http://www.myniaga2u.com